کلید واژه :

سدهای بروجرد با اعتبارات قطره چکانی سال ها به بهره برداری نمی رسند

سدهای بروجرد با اعتبارات قطره چکانی سال ها به بهره برداری نمی رسند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سدهای بروجرد با اعتبارات قطره چکانی سال ها به بهره برداری نمی رسند

گروه استان ها- نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس به لزوم تسریع در روند ساخت سدهای آبسرده و شهید بروجردی تاکید کرد و گفت: سدهای بروجرد با اعتبارات قطره چکانی سالیان سال به بهره برداری نمی رسند.