کلید واژه :

ساخت چسب زخم

ساخت چسب زخم از پروتئین های ابریشم

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ساخت چسب زخم از پروتئین های ابریشم

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پروژه ای را اجرایی کردند که با فیلم حاصل از پروتئین های ابریشم می توان محصولات پزشکی همچون چسب زخم تولید کرد.