کلید واژه :

ساخت ربات ضدعفونی کننده

ساخت ربات ضدعفونی کننده با سرعت بالا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ساخت ربات ضدعفونی کننده با سرعت بالا

دمحققان دانشگاه فنی نانیانگ در سنگاپور یک ربات نیمه خودکار ساختند که قابلیت ضدعفونی سطوح وسیع را با سرعت بالا دارد؛ این ربات قادر است سطوح دارای شکل غیرمعمول…