کلید واژه :

ساخت تصفیه خانه پیشرفته فاضلاب

اتصال 80 درصد از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز به تصفیه خانه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اتصال 80 درصد از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز به تصفیه خانه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس با بیان اینکه اکنون 80 درصد واحدهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به تصفیه خانه متصل است، از راه اندازی مدول دوم این تصفیه خانه طی ماه های آینده برای پوشش 100 درصدی تصفیه فاضلاب در این شهرک خبر داد.