کلید واژه :

زنگ زدگی

استفاده از روغن آفتابگردان به منظور جلوگیری از زنگ زدگی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

استفاده از روغن آفتابگردان به منظور جلوگیری از زنگ زدگی

محققان دانشگاه دولتی کازان روسیه در مطالعه اخیرشان که با همکاری محققان ایرانی دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه اصفهان انجام شده، اظهار کرده اند می توان از روغن آفتابگردان برای جلوگیری از خوردگی استفاده نمود.