کلید واژه :

روغن مایع

روغن مایع و گرفتگی سینک ظرف شویی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

روغن مایع و گرفتگی سینک ظرف شویی

سینک ظرف شویی عضو جدایی ناپذیر هر آشپزخانه ای است و روزانه دست کم سه بار بعد از صبحانه، ناهار و شام برای شستن ظرف های کثیف از آن استفاده می شود.