کلید واژه :

روغن آفتابگردان

استفاده از روغن آفتابگردان به منظور جلوگیری از زنگ زدگی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

استفاده از روغن آفتابگردان به منظور جلوگیری از زنگ زدگی

محققان دانشگاه دولتی کازان روسیه در مطالعه اخیرشان که با همکاری محققان ایرانی دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه اصفهان انجام شده، اظهار کرده اند می توان از روغن آفتابگردان برای جلوگیری از خوردگی استفاده نمود.
چرا سوخت زیستی در دسترس نیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چرا سوخت زیستی در دسترس نیست

یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: متاسفانه به دلیل اینکه در کشور دارای منابع نفتی هستیم، اهمیت استفاده از دیگر سوخت های دوست دار طبیعت جزء اولویت های اصلی نبوده است و کارهایی که منجر به تولید سوخت زیستی قابل لمس به وسیله ...