کلید واژه :

روستاهای مجتمع آغ بلاغ خوی

حل مشکل کمبود آب روستاهای مجتمع آغ بلاغ خوی پس از 10 سال

پایگاه خبری محیط زیست ایران

حل مشکل کمبود آب روستاهای مجتمع آغ بلاغ خوی پس از 10 سال

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب خوی گفت: مشکل تامین آب مجتمع آغ بلاغ که روستاهای آغبلاغ، چشمه و ارسی را در بر می گیرد بعد از 10 سال به همت همکاران حوزه بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی رفع شد.