کلید واژه :

روزهای ناسالم

محیط زیست اولین قربانی دوران ضعف اقتصاد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

محیط زیست اولین قربانی دوران ضعف اقتصاد

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی داخل شهری همیشه نگران کننده و خطرساز بوده است و تجربه نشان داده که زمانیکهاقتصاد ضعیفمی شود محیط زیست اولین قربانی است.
کاهش سه برابری روزهای ناسالم اراک

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کاهش سه برابری روزهای ناسالم اراک

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: تعداد روزهای ناسالم اراک از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ کاهش حدود سه برابری داشته است.
کاهش تعداد روزهای با هوای ناسالم برای گروه های حساس

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کاهش تعداد روزهای با هوای ناسالم برای گروه های حساس

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از ابتدای سال ۹۷ تا کنون در تهران ۱۸ روز پاک، ۲۳۸ روز سالم و ۵۰ روز ناسالم برای گروه های حساس داشته ایم. تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس نسبت به سال گذشته ۲۸ روز کاهش یافته است.
آسمان آبی و هوای پاک مطالبه مردم اراک

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آسمان آبی و هوای پاک مطالبه مردم اراک

برخورداری از هوای سالم و پاک از خواسته های بحق مردم اراک است که در روند صنعتی شدن و توسعه نامتوازن از ساکنان این کلانشهر سلب شده است.
تصاویر تعطیلی زندگی در زابل

زندگی در زابل تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

تصاویر تعطیلی زندگی در زابل

امروز پنجاه و سومین روز متوالی است که طوفان خاک و بادهای 120 روزه با سرعت گاها بیش از 100 کیلومتر در ساعت زابلی ها را غرق در خاک کرده، نفس شان را بریده و خلقشان را تنگ کرده است.