کلید واژه :

راکبان موتورسیکلت

80 درصد فوتی های رانندگی در گنبد راکبان موتورسیکلت هستند

فوت 80 درصد راکبان موتورسیکلت

80 درصد فوتی های رانندگی در گنبد راکبان موتورسیکلت هستند

گنبدکاووس - پایگاه خبری محیط زیست ایران - فرمانده انتظامی گنبدکاووس در شرق استان گلستان گفت: 80 درصد فوتی های ناشی از سوانح رانندگی درون شهری این شهرستان در پنج ماه گذشته را راکبان و ترک نشینان موتور سیکلت ها تشکیل می دهند.