کلید واژه :

راه های جلوگیری

میزان استفاده از ماسک در سفرهای اسنپ چقدر است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

میزان استفاده از ماسک در سفرهای اسنپ چقدر است

اسنپ در گزارشی اعلام کرد که بر اساس تحقیقات بازار و نظرسنجی های انجام شده، در ناوگان این تاکسی اینترنتی، بیش از ۹۸ درصد رانندگان و بیش از ۹۰ درصد مسافران در سراسر کشور از ماسک استفاده می کنند.
راه های جلوگیری از آلزایمر

پایگاه خبری محیط زیست ایران

راه های جلوگیری از آلزایمر

یک روانشناس گفت: زمانی که انسان از سی سالگی عبور می کند یک مسیر منحنی نزولی را به سوی فراموشی طی می کند که راه حال هایی برای جلوگیری از این امر وجود دارد.
کاهش ۷۰ درصدی شیوع کرونا با دستکش و ماسک

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کاهش ۷۰ درصدی شیوع کرونا با دستکش و ماسک

رئیس اتاق فکر ستاد کرونای استان تهران اعلام کرد: بر اساس پیش بینی ها موج دوم شیوع کرونا در ایران کم خطرتر و آرام تر طی می شود؛ زیرا ما با رفتار ویروس بهتر آشنا شده ایم.
موج دوم کرونا کم خطرتر خواهد بود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

موج دوم کرونا کم خطرتر خواهد بود

حسین قناعتی، رئیس اتاق فکر ستاد کرونای استان تهران پیش بینی کرد موج دوم شیوع کرونا در ایران کم خطرتر و آرام تر طی می شود؛ زیرا ما با رفتار ویروس بهتر آشنا شده ایم.