کلید واژه :

راه بیولوژی سینتیک

تعریف نقشه راه بیولوژی سینتیک برای درمان بیماری ها

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تعریف نقشه راه بیولوژی سینتیک برای درمان بیماری ها

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت: با یک تیم افراد فعال در زمینه بیولوژی سینیتک از چهار سال پیش تلاش کردیم تا نقشه راهی برای این موضوع تعریف شد.