کلید واژه :

ذخیره ۱۳ میلیون متر مکعب آب در سد اکباتان همدان

ذخیره ۱۳ میلیون متر مکعب آب در سد اکباتان همدان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ذخیره ۱۳ میلیون متر مکعب آب در سد اکباتان همدان

همدان - مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان از ذخیره بیش از ۱۳ میلیون متر مکعبی آب پشت سد اکباتان همدان خبر داد و گفت: ۶۰ درصد حجم ذخیره آب سد اکباتان همدان خالی است.