کلید واژه :

دیسك كمر

علائم بیرون زدگی دیسك كمر

پایگاه خبری محیط زیست ایران

علائم بیرون زدگی دیسك كمر

بسیاری از ما كمردرد را در دوره ای از زندگی مان تجربه كرده ایم. چه علائمی نشان دهنده بیرون زدگی دیسك كمر می تواند باشد؟ شایع ترین علامت بیرون زدگی دیسك كمر احساس درد و خشكی در قسمت تحتانی كمر است كه این درد عمدتا با خم شدن به سمت جلو بیشتر می شود.