کلید واژه :

دوست دار محیط زیست

تولید پلاستیک با پلیمر تجزیه شونده در طبیعت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تولید پلاستیک با پلیمر تجزیه شونده در طبیعت

محققان موفق به یافتن روش جدیدی برای تولید پلیمرهای دوست دار محیط زیست شده اند. این پلیمرها را می توان برای تولید پلاستیک های تجزیه شونده به کار برد.