کلید واژه :

دشت های ممنوعه

نقشه تهران برای حل معظل بزرگ آبی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نقشه تهران برای حل معظل بزرگ آبی

طبق محاسبات صورت گرفته در تهران طی سال های پیش رو حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب کسری آب خواهیم داشت که نقشه این شهر برای حل معظل بزرگ این است که این کسری را با تمرکز و توجه به اصلاح شبکه ها و کاهش هدررفت آب جبران کند و حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب با کیفیت...
قرارگیری اکثر نیروگاه ها در دشت های ممنوعه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

قرارگیری اکثر نیروگاه ها در دشت های ممنوعه

یک پژوهشگر آب و محیط زیست با اشاره به اینکه برای تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی باید آب کافی در منطقه را در نظر داشت، گفت:نیروگاه برق شهید مفتح همدان به خاطر برداشت بی رویه آب شاید روزگاری در معرض فرونشست قرار گیرد.
بحران آب چالش اصلی اقتصاد معیشتی روستا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بحران آب چالش اصلی اقتصاد معیشتی روستا

بحران آب هم اکنون زندگی بیشتر روستاییان را به چالش کشانده است، روستائیانی که ممر اصلی درآمد آنها از ناحیه تولید محصولات بر روی اراضی خرده مالکی و به صورت اقتصاد معیشتی است اما، این وضعیت هم با مشکل مواجه شده است.
اجرای طرح خاموشی 60 روزه پمپ چاههای کشاورزی یزد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اجرای طرح خاموشی 60 روزه پمپ چاههای کشاورزی یزد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد بابیان اینکه اجرای طرح خاموشی 60 روزه چاه های کشاورزی استان در 2 مرحله در فصل زمستان پیش بینی شد، گفت: در اجرای این طرح ، ضمن اجرای عدالت کامل، هیچ چاهی مستثنی نخواهد بود.
ضرورت مداخله نیروی انتظامی در مدیریت آب یزد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد

ضرورت مداخله نیروی انتظامی در مدیریت آب یزد

یزد- پایگاه خبری محیط زیست ایران- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد با تاکید بر لزوم مداخله نیروی انتظامی در کنترل و مدیریت آب، بر اهمیت فعالیت این نیرو در رفع نگرانی ها، قانون گریزی ها و قانون شکنی ها تاکید کرد.
کشت در دشت های ممنوعه و بحران منابع آبی در یزد

مدیر عامل آب منطقه ای یزد گفت

کشت در دشت های ممنوعه و بحران منابع آبی در یزد

مدیر عامل آب منطقه ای یزد گفت: توسعه کشت در دشت های ممنوعه همزمان با کاهش چشمگیر ارتفاع منابع آبی سفره های زیرزمینی این مناطق در 40 سال گذشته از دیگر موارد بحرانی شدن آب در استان است.