کلید واژه :

دستگاه شارژی اکسیژن سنج خون

دستگاه شارژی اکسیژن سنج خون تولید شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دستگاه شارژی اکسیژن سنج خون تولید شد

یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به ساخت دستگاه ها اندازه گیری میزان اکسیژن شد که بر خلاف سایر دستگاه های مشابه برای شارژ آن از باتری استفاده نشده است.