کلید واژه :

درمان های اورژانس

کرونا و هراس از درمان های اورژانس

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا و هراس از درمان های اورژانس

کرونا همه جا با ما هست. شاید خوش بینانه برنامه های مهمی را به بعد از کرونا موکول کرده اید و حالا با ماندن طولانی مدت این مهمان ناخوانده فکر می کنید چه کار باید بکنید و چه تصمیمی بگیرید که واقعاً در این شرایط درست باشد. می گویید چه تصمیم مهمی؟ فرض کنی...