کلید واژه :

درمان ایدز

درمان ایدز با کمک یک مولکول نادر

پایگاه خبری محیط زیست ایران

درمان ایدز با کمک یک مولکول نادر

پژوهشگران دانشگاه استنفورد (Stanford University) در بررسی جدید خود نشان دادند که امکان درمان ایمن و بی خطر ایدز، با کمک یک مولکول نادر وجود خواهد داشت.