کلید واژه :

درختان سبز نشده

درختانی که سبز نشده خشک می شوند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

درختانی که سبز نشده خشک می شوند

هرساله شاهد غرس درخت در مناسبت های مختلف از جمله روز درختکاری در سطح شهرها و مناطق جنگلی چهارمحال و بختیاری هستیم و آماری که از غرس درخت از زبان مسئولان ارائه می شود، معمولا چشمگیر است، اما بعد از گذشت چند سال هیچ نمود عینی از غرس این درختان در افزای...