کلید واژه :

داروی Covid

شمارش معکوس برای ساخت داروی قطعی ویروس کرونا در ایران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

شمارش معکوس برای ساخت داروی قطعی ویروس کرونا در ایران

علیرضا جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله گفت: از هفته گذشته کمیته های علمی دانشگاه های علوم پزشکی بقیه الله برای ساخت داروی قطعی ویروس کرونا و ارائه جدیدترین روش های درمانی و بهبود مبتلایان فعال شده است. خروجی این جلسات علمی، تبادل تجریبات پزشک...