کلید واژه :

داروی ضدکرونا

تکذیب ساخت داروی ضدکرونای ایرانی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تکذیب ساخت داروی ضدکرونای ایرانی

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تکذیب ساخت داروی ضدکرونای ایرانی گفت: این یک دارو نیست بلکه یک روش درمانی با استفاده از سلول های بنیادی است.