کلید واژه :

خانه های ۲۵ متری

هشدار ایمنی درباره خانه های ۲۵ متری

پایگاه خبری محیط زیست ایران

هشدار ایمنی درباره خانه های ۲۵ متری

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد حریق ها در ساختمان های کم ارتفاع و کوچک اتفاق می افتد، نسبت به ایمنی خانه های ۲۵ متری هشدار داد.