کلید واژه :

خالق ویروس کرونا

خالق ویروس کرونا آمریکا اسرائیل یا چین

پایگاه خبری محیط زیست ایران

خالق ویروس کرونا آمریکا اسرائیل یا چین

به سختی می توان توضیحی برای این سئوال پیدا کرد که چرا ویروس کرونا جز چین، بر یک کشور خاص دیگر با این شدت تاثیر گذاشته است. این کشور ایران است؛ دشمن تقریبا همیشگی هم آمریکا و هم اسرائیل.