کلید واژه :

خاصیت آنتی بیوتیکی

پونه از خاصیت آنتی بیوتیکی تا آرامبخشی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پونه از خاصیت آنتی بیوتیکی تا آرامبخشی

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به خاصیت آنتی بیوتیکی برگ و گل پونه گفت: گیاه پونه تولید صفرا را تحریک و خون را متوجه پوست می کند و تسکین دهنده و آرام بخش است.
پونه دمنوشی برای بهبود معده درد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پونه دمنوشی برای بهبود معده درد

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: طبیعت گیاه پونه گرم و خشک است، برای قطع سکسکه مفید است، برای رفع آشفتگی و ناراحتی های معده مورد استفاده دارد.