کلید واژه :

حیوانات باغ وحش مشهد

نصب 200 میکروچیپ بر روی حیوانات باغ وحش مشهد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نصب 200 میکروچیپ بر روی حیوانات باغ وحش مشهد

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با هدف پایش و کنترل لحظه ای وضعیت سلامت گونه های حیات وحش در باغ وحش مشهد، نصب میکروچیپ بر روی حیوانات این باغ وحش به 200 مورد رسید.