کلید واژه :

حوزه آب و برق

آغاز بهره برداری رسمی از 18 طرح و پروژه ملی در حوزه آب و برق در استان هرمزگان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آغاز بهره برداری رسمی از 18 طرح و پروژه ملی در حوزه آب و برق در استان هرمزگان

رئیس جمهور در چهاردهمین هفته از افتتاح طرح های مهم ملی در حوزه های مختلف با شعار «تدبیر و امید برای جهش تولید» دستور آغاز بهره برداری رسمی از 18 پروژه ملی در حوزه آب و برق در استان هرمزگان با سرمایه گذاری 2667 میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 5000 نفر...
18 استان کشور با بحران کمبود آب مواجه هستند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

18 استان کشور با بحران کمبود آب مواجه هستند

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: 18 استان کشور به دلیل افت محسوس سطح آب های زیرزمینی و افزایش تدریجی فرونشست زمین با بحران کمبود آب و خشکسالی مواجه هستند.