کلید واژه :

جلسه اضطراری انگلیس

جلسه اضطراری انگلیس درباره ویروس چینی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جلسه اضطراری انگلیس درباره ویروس چینی

همزمان با افزایش تلفات ناشی از ویروس کرونا و نگرانی از شیوع آن در سایر کشورها، دولت انگلیس روز جمعه جلسه اضطراری موسوم به «کبری» تشکیل دادند.