کلید واژه :

جزیره خارگ

مرگ سفید مرجان ها و تخریب اکوسیستم های مرجانی ایران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مرگ سفید مرجان ها و تخریب اکوسیستم های مرجانی ایران

رئیس گروه اکولوژی دریا معاونت محیط زیست دریایی گفت: با در نظر گرفتن میزان پوشش مرجان ها در مناطق مختلف بیش از ۲۵۰۰۰۰۰ متر مربع از مناطق مرجانی ایران در واحد سطح به صورت کامل از بین رفته اند.
رطوبت هوا چهار روز درخارگ 100 درصد شد

رطوبت هوای خارگ

رطوبت هوا چهار روز درخارگ 100 درصد شد

بوشهر- پایگاه خبری محیط زیست ایران- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با احتساب 24 ساعت گذشته، ساکنان جزیره خارگ این استان برای چهارمین روز متوالی رطوبت 100 درصدی هوا را تجربه کردند.