کلید واژه :

جریان برق

۲۸۳ طرح گازرسانی در خراسان رضوی به ثمر نشست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

۲۸۳ طرح گازرسانی در خراسان رضوی به ثمر نشست

۲۸۳ طرح گازرسانی روستایی و صنعتی با هزینه شش هزار میلیارد ریال امروز ۱۳ مرداد ماه در خراسان رضوی طی مراسم ویدیوکنفرانس با حضور وزیر نفت دولت جمهوری اسلامی ایران…
دانشمندان چگونه دما را به صورت دقیق اندازه گیری می کنند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دانشمندان چگونه دما را به صورت دقیق اندازه گیری می کنند

زمانی که یک آزمایش علمی انجام می شود، باید متغیرهای زیادی مورد کنترل قرار بگیرید. یکی از مهم ترین متغیرهای آزمایشی دما است. دانشمندان از قرن هفدهم تلاش زیادی برای اندازه گیری دقیق دما انجام داده اند. توسکانی ایتالیایی یکی از اولین دانشمندانی بود که م...