کلید واژه :

تیم کنترل کیفی آبفا

تیم کنترل کیفی آبفا در حال بررسی وضعیت آب دریاس مهاباد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تیم کنترل کیفی آبفا در حال بررسی وضعیت آب دریاس مهاباد

معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری مهاباد گفت: تیم کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستای آذربایجان غربی (آبفار) و تیم های بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در حال بررسی وضعیت آب شرب روستای «دریاس» این شهرستان هستند.