کلید واژه :

تولید خودروهای برقی تسلا

چراغ سبز چین برای تولید خودروهای برقی تسلا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چراغ سبز چین برای تولید خودروهای برقی تسلا

شرکت تسلاموتورز آمریکا به تازگی اعلام کرده است که از وزارت صنعت چین مجوزهای لازم را برای آغاز رسمی تولید خودروهای برقی مدل تسلا۳ را در این کشور اخذ کرده است.