کلید واژه :

تولید آنتی بیوتیک

تولید آنتی بیوتیک توسط هوش مصنوعی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تولید آنتی بیوتیک توسط هوش مصنوعی

پژوهشگران موسسه ام.آی.تی MIT در مطالعه اخیرشان توانسته اند با کمک فناوری هوش مصنوعی یک آنتی بیوتیک قدرتمند را توسعه دهند.
تمام کره زمین به آنتی بیوتیک آلوده است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تمام کره زمین به آنتی بیوتیک آلوده است

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها به عنوان یک معضل جدی در سراسر جهان شناخته می شود که علی رغم پیشرفت های گسترده در دانش پزشکی طی دهه های اخیر، موجب بروز نگرانی هایی جدی در رابطه با امنیت بهداشتی جوامع انسانی شده است.