کلید واژه :

تفاوت ایران با کشورهایی که تولید علمی نزدیک به ایران دارند

فعالیت های سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در حوزه زخم و ترمیم بافت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فعالیت های سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در حوزه زخم و ترمیم بافت

رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) گفت: وقتی ایران را با کشورهایی که از نظر حجم تولیدات علمی به ما نزدیک هستند، مقایسه می کنیم متوجه می شویم اگرچه تولیدات علمی ایران نزدیک به تولیدات آن هاست اما وقتی سراغ شاخص هایی مثل رشد اقتصادی یا توسعه تک...