کلید واژه :

تعطیلی پلاژ

تعطیلی پلاژهای دریای خزر بدلیل آلودگی با فاضلاب

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تعطیلی پلاژهای دریای خزر بدلیل آلودگی با فاضلاب

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به رهاسازی فاضلاب ها به دریا گفت: با توجه به شرایط موجود اگر پلاژهای تفریحی و خدماتی طی دو ماه پایانی سال نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند برای عید قابل بهره برداری نخواهند بود.