کلید واژه :

تصفیه فاضلاب شهری بدون انرژی

پایش پساب های صنعتی اردبیل

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پایش پساب های صنعتی اردبیل

اردبیل - مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت: با پایش مستمر پساب های صنعتی استان اردبیل، الزام بر رعایت موارد زیست محیطی مورد تأکید قرار می گیرد.
فیلم طرح تصفیه فاضلاب شهری بدون انرژی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فیلم طرح تصفیه فاضلاب شهری بدون انرژی

محققان طرحی اروپایی در اسپانیا مشغول آزمایش روی این موضوع هستند که چگونه می توان با استفاده از الکتروباکتری روشهایی سازگار با محیط زیست برای تصفیه آب پیدا کرد.