کلید واژه :

تصفیه خانه فاضلاب

چهارمین استشمام بوی نامطبوع پایتخت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چهارمین استشمام بوی نامطبوع پایتخت

پایتخت بار دیگر در کمتر از یک سال برای چهارمین بار بوی نامطبوعی را استشمام کرد؛ بویی که به نظر چندان ارتباطی به منبع مورد نظر مسئولان در سال گذشته ندارد.
پوشش ۱۵۰ هزار نفری تصفیه خانه فاضلاب شهرقدس

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پوشش ۱۵۰ هزار نفری تصفیه خانه فاضلاب شهرقدس

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرقدس با اشاره به اینکه تنها تصفیه خانه فاضلاب شهرقدس ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت را پوشش می دهد، گفت: با توجه به ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه ای فعلی آب در شهرقدس و جمعیت موجود، ۴۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب وجود دارد.