کلید واژه :

تشخیص شیوع ویروس کرونا

تشخیص پیش از موعد شیوع ویروس کرونا ممکن شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تشخیص پیش از موعد شیوع ویروس کرونا ممکن شد

دانشمندان هلندی موفق شدند از طریق نتایج آزمایش فاضلاب شهرها یک سیستم هشدار شناسایی ویروس کرونا را پیش از آغاز فراگیری آن، طراحی و فعال کنند.