کلید واژه :

تست سنجش اضطراب

تست سنجش اضطراب ناشی از ویروس کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تست سنجش اضطراب ناشی از ویروس کرونا

این روزها ممکن است به دلیل شیوع ویروس کرونا میزان اضطرابمان از حد معمولی بالاتر رفته باشد چطور می توانیم میزان اضطراب خود را بسنجیم و با راهکارهای آرام سازی ناشی از نگرانی و اضطراب آشنا شویم.