کلید واژه :

ترکیدگی شبکه فاضلاب صحت ندارد

اداره فاضلاب: ترکیدگی شبکه فاضلاب صحت ندارد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اداره فاضلاب: ترکیدگی شبکه فاضلاب صحت ندارد

مدیرکل روابط عمومی فاضلاب تهران گفت: تاکنون هیچ گزارشی از ترکیدگی شبکه فاضلاب اعلام نشده است.با توجه به شیب دار بودن کانال های فاضلاب اگر ترکیدگی روی داده بود باید از نقطه ای دیگر فاضلاب بیرون می زد در حالی که این اتفاق تاکنون نیافتاده است.