کلید واژه :

ترمیم قلب

بررسی رویکردی جدید برای ترمیم ساختار و عملکرد قلب آسیب دیده

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بررسی رویکردی جدید برای ترمیم ساختار و عملکرد قلب آسیب دیده

پژوهشگران پژوهشگاه رویان و دانشگاه آزاد اسلامی موفق به تولید بستری از ماتریکس خارج سلولی قلبی شدند که برای مهندسی بافت قلب مناسب است و امکان بهبود شرایط کشت سلولی را فراهم می کند.