کلید واژه :

تخریب منابع طبیعی

کشاورزی موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کشاورزی موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه

کشاورزی به مفهوم راه ها و روش های بهره برداری از منابع آب وخاک و انرژی و... در جهت تامین نیازهای غذایی و پوشاک انسان ها همواره در طول تاریخ پایه و اساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. به طوری که امروزه کشا...
کشاورزی موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کشاورزی موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه

کشاورزی به مفهوم راه ها و روش های بهره برداری از منابع آب وخاک و انرژی و... در جهت تامین نیازهای غذایی و پوشاک انسان ها همواره در طول تاریخ پایه و اساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. به طوری که امروزه کشا...
روز جهانی محیط زیست 2020 در سایه کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

روز جهانی محیط زیست 2020 در سایه کرونا

غذایی که می خوریم، هوایی که تنفس می کنیم ، آبی که می نوشیم و آنچه که سیاره ما را به مکانی برای زندگی تبدیل کرده، از طبیعت سرچشمه گرفته است و اگر ما وظیفه خود را برای کمک به آن انجام ندهیم، هر آنچه برای بقا لازم داریم از بین خواهد رفت.
تخریب منابع طبیعی و زوال تنوع زیستی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تخریب منابع طبیعی و زوال تنوع زیستی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: اگرچه فعالیت هایی برای جلوگیری از تخریب تنوع زیستی و احیای منابع طبیعی آسیب دیده صورت گرفته است، اما عوامل مختلفی زوال تنوع زیستی را شدت بخشیده است.
جنگل های شمال از نقشه ایران پاک می شود؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جنگل های شمال از نقشه ایران پاک می شود؟

خیال قاچاقچیان چوب این روزها با برداشته شدن تدریجی محدودیت های تردد کرونایی راحت تر شده و جبران روزهای بیکاری شان را کرده اند تا آنجا که به مانند مورچه هایی که دسته جمعی به یک تکه استخوان کوچک حمله می کنند، این بار با بی رحمی هر چه بیشتر به جنگل بازگ...
آتش سوزی در منابع طبیعی فارس 45 درصد کاهش یافت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت

آتش سوزی در منابع طبیعی فارس 45 درصد کاهش یافت

شیراز-پایگاه خبری محیط زیست ایران- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: با فرهنگ سازی و بالا رفتن آگاهی مردم، آتش سوزی مراتع و جنگل های فارس از 134 فقره در پنج ماه سال 96 به 76 مورد در مدت مشابه سال 97 کاهش یافته ست.
هرچه پیش می رویم ریزگردهای با منشا داخلی بیشتر می شوند

هرچه پیش می رویم ریزگردهای با منشا داخلی بیشتر می شوند

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: در سال 94 مشخص شد که 85 درصد ریزگردها منشا داخلی دارند و 10 درصد منشا خارجی و 5 درصد نیز دارای منشا مشترک هستند اما هرچه پیش می رویم ریزگردهای با منشا داخلی بیشتر می شوند چراکه به عواملی که موجب کاهش ریزگردها می شود تو...