کلید واژه :

تحقیقات تراریخته

آسیب محصولات تراریخته به محیط زیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آسیب محصولات تراریخته به محیط زیست

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه نگرانی از آسیب محصولات تراریخته به محیط زیست وجود دارد، گفت: سازمان محیط زیست وظیفه دارد پس از آنکه محصول تراریخته ای در کشور تولید شد ارزیابی های زیست محیطی آنرا انجام دهد.
مصرف محصولات تراریخته هم خطرناک است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مصرف محصولات تراریخته هم خطرناک است

رئیس سازمان محیط زیست در حالی مدعی شده که "از دید محیط زیستی و سلامت، هیچ تحقیقی نشان نداده که محصولات تراریخته روی انسان اثر منفی دارد" که خود معترف به "خطرناک بودن مصرف و تولید محصولات تراریخته" است.
محصولات تراریخته در دو راهی تایید یا تکذیب

پایگاه خبری محیط زیست ایران

محصولات تراریخته در دو راهی تایید یا تکذیب

محصولات تراریخته (دستکاری ژنتیکی شده) محصولاتی هستند که با اصلاحات ژنتیکی از تزریق ژن بیگانه به بذر اولیه محصول از حالت عادی، خارج و در برابر برخی محدودیت ها مانند کم آبی، شوری آب، بیماری و آفت ها مقاوم و این منجر به تولید انبوه می شود.
نظارت دقیق محیط زیست بر محصولات تراریخته

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نظارت دقیق محیط زیست بر محصولات تراریخته

مشاور بیوتکنولوژی رییس سازمان محیط زیست ضمن پاسخگویی به برخی انتقادات درباره واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی، واگذاری مسئولیت «جف» به سازمان محیط زیست را یک فرصت برای دریافت تسهیلات مالی بین المللی دانست و گفت: متاسفانه میزا...
بذرهای نابودی در دستکاری ژنتیک غذایی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بذرهای نابودی در دستکاری ژنتیک غذایی

در واقعیت داستان ارگانیسم های دستکاری ژنتیک شده، داستان تکامل قدرت در دستان نخبگان است که عزم خود را جزم کرده اند تا به هر بهایی که هست کل جهان را زیر نگین خود درآورند.
حجتی محصول تراریخته تولید داخل وجود ندارد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

حجتی محصول تراریخته تولید داخل وجود ندارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: محصول تراریخته تولید داخل در کشور وجود ندارد و تنها محصولات تراریخته پس از انجام آزمایش هایی به کشور وارد می شود.
برنج تراریخته مقاوم به آفات درانتظار صدور مجوز و حل معضل کرم ساقه خوار

عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی

برنج تراریخته مقاوم به آفات درانتظار صدور مجوز و حل معضل کرم ساقه خوار

عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی با بیان اینکه مجوز کشت پنبه تراریخته در مرحله رهاسازی است، گفت: به زودی پس از پنبه، برنج تراریخته مقاوم به آفات، مرحله دریافت مجوز را آغاز می کند.
لزوم تحقیقات کافی برای محصولات تراریخته در ایران

محصولات تراریخته در ایران

لزوم تحقیقات کافی برای محصولات تراریخته در ایران

یکی از پیچیده ترین علوم دنیا، مهندسی ژنتیک است که اخیراً کاربردش را در سفره های خودمان هم می بینیم. اما پیچیده بودن این علم، نباید باعث شود به اثرات آن بی توجه باشیم و از آسیب های احتمالی اش غافل شویم.