کلید واژه :

تاثیرات ویروس کرونا

کنفرانس تاثیرات ویروس کرونا درصنعت آب و فاضلاب

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کنفرانس تاثیرات ویروس کرونا درصنعت آب و فاضلاب

منظور از کنفرانس مجازی که در انگلیسی به آن Web Conference و Webinar گفته می شود، برگزاری کنفرانس ها و جلسات به صورت مجازی و تحت وب می باشد. کنفرانس تاثیرات ویروس کرونا درصنعت آب و فاضلاب تقدیم میگردد.