کلید واژه :

بی نیازی کشور در حوزه واکسن

کشور در حوزه واکسن بی نیاز می شود/ پروژه ویژه برای رصد امنیت غذایی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کشور در حوزه واکسن بی نیاز می شود/ پروژه ویژه برای رصد امنیت غذایی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در آینده نزدیک واکسن های مختلفی تولید خواهد شد که نیازهای کشور را برطرف می کند، طی دو ماه آینده نیز با تولید واکسن آنفلوآنزا مشکل کشور در این حوزه تا حد زیادی برطرف خواهد شد.