کلید واژه :

بیماری روانی

نشانه های مهم برای پیشگیری از خودکشی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نشانه های مهم برای پیشگیری از خودکشی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به عوامل خطر بروز افکار خودکشی در افراد، این اقدام را قابل پیشگیری دانست و بر نقش موثر آموزش و آگاه سازی افراد در پیشگیری از آن تاکید کرد.
بیماری روانی میلیون ها نفر را تهدید می کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بیماری روانی میلیون ها نفر را تهدید می کند

کارشناسان بهداشت سازمان ملل متحد امروز اظهار کرده اند که سایه تهدید یک بحران در حوزه سلامت روان، بر سر ما قرار دارد؛ چرا که میلیون ها نفر از مردم در سراسر جهان با مرگ و بیماری محاصره شده و به انزوا، گرسنگی و اضطراب ناشی از بیماری کووید ۱۹ رانده شده ا...
نشست تغییرات اقلیمی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نشست تغییرات اقلیمی

نشست بررسی تغییرات اقلیمی که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد اگرچه ابعاد رسانه ای گسترده ای پیدا کرد، اما نتوانست انتظارات فعالان محیط زیست را برآورده…