کلید واژه :

بویلر

40 طرح صنعتی در آذرآب اراک کلید خورد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

40 طرح صنعتی در آذرآب اراک کلید خورد

مدیرعامل شرکت صنایع آذرآب اراک گفت: بیش از 40 طرح صنعتی بزرگ در این واحد تولیدی کلید خورده که ارزش ریالی این قراردادها بیش از 10 هزار میلیارد ریال است.
پایش زیست محیطی کارخانه های طلای تکاب انجام شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست تکاب گفت

پایش زیست محیطی کارخانه های طلای تکاب انجام شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست تکاب گفت: نمونه برداری و پایش زیست محیطی کارخانه های استحصال و فرآوری طلای این شهرستان توسط کارشناسان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به مدت 2 روز انجام شد.