کلید واژه :

بهره برداری از منابع آب

کشاورزی موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کشاورزی موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه

کشاورزی به مفهوم راه ها و روش های بهره برداری از منابع آب وخاک و انرژی و... در جهت تامین نیازهای غذایی و پوشاک انسان ها همواره در طول تاریخ پایه و اساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. به طوری که امروزه کشا...
کشاورزی موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کشاورزی موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه

کشاورزی به مفهوم راه ها و روش های بهره برداری از منابع آب وخاک و انرژی و... در جهت تامین نیازهای غذایی و پوشاک انسان ها همواره در طول تاریخ پایه و اساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. به طوری که امروزه کشا...
لزوم بازنگری در قوانین بهره برداری از آب

پایگاه خبری محیط زیست ایران

لزوم بازنگری در قوانین بهره برداری از آب

قوانین مربوط به آب و نحوه بهره برداری از منابع آبی، اهمیت بسیار زیادی در استفاده از این منبع مهم زندگی در هر کشوری دارند. اما یافته های یک پژوهش داخلی دراین باره، نشان می دهند که این قوانین در شرایط کنونی کشور ما نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
مسیر انتقال آب خزر به فلات مرکزی مشخص شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مسیر انتقال آب خزر به فلات مرکزی مشخص شد

مدیرکل ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مسیر انتقال آب خزر به فلات مرکزی مشخص شده است، گفت: بابت 200 میلیون متر مکعب آبی که از خزر منتقل خواهد شد باید 400 میلیون مترمکعب آب برداشت شود.
پساب راهکاری مطمئن برای مقابله با کمبود آب

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پساب راهکاری مطمئن برای مقابله با کمبود آب

یکی از راهکارهای کاهش تنش های آبی و برون رفت از آن، استفاده از پساب و به عبارت بهتر بازچرخانی آب است که در حال حاضر حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب پساب تولیدی ایران، توسط سازوکارهای مشخص، جمع آوری و برای مصارف صنعتی و فضای سبز تصفیه می شود. البته وزیر نیرو...
کاهش سطح زیرکشت نجات بخش دریاچه ارومیه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کاهش سطح زیرکشت نجات بخش دریاچه ارومیه

کاهش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی از جمله ضرورت های احیای دریاچه ارومیه محسوب می شود که تحقق آن نیازمند بسترهایی چون فرهنگ سازی برای جلب مشارکت جوامع محلی، اعمال دقیق قانون استفاده درست از منابع آبی و تعهد سازمان های مسوول به ایفای وظایف خود در این ارت...
علت اصلی بحران آب در کشور افزایش جمعیت و مصرف آب

پایگاه خبری محیط زیست ایران

علت اصلی بحران آب در کشور افزایش جمعیت و مصرف آب

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آبفا وزارت نیرو گفت: افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش مصرف آب فراتر از الگوی مصرف بهینه، عامل بهره برداری بسیار بالاتر از آستانه تاب آوری منابع آب بوده، به طوری که مصارف آب از مرز بحرانی گذشته است.
مدیریت یکپارچه منابع آب راه پیشگیری از خشکسالی و بیابان زایی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مدیریت یکپارچه منابع آب راه پیشگیری از خشکسالی و بیابان زایی

طی 150 سال گذشته ایران دو درجه گرم تر شده و شیب کاهش بارش ها هم طی دهه های اخیر تند شده است که ادامه این روند یعنی «خشکسالی» و «بیابان زایی مفرط» مگر اینکه شیوه کنونی مدیریت منابع آب در ایران تغییر کند.
کشاورزانی که برای تجهیز سامانه های آبیاری وقت، پول و حوصله ندارند

کشاورزان استان تهران می گویند

کشاورزانی که برای تجهیز سامانه های آبیاری وقت، پول و حوصله ندارند

تهران ـ پایگاه خبری محیط زیست ایران ـ کشاورزان استان تهران می گویند برای تجهیز زمین های خود به سامانه های آبیاری مدرن با توجه به فرآیندهای اداری آن نه وقت دارند، نه پول و نه حوصله؛ مضاف بر اینکه اقدام عمرانی و توسعه ای در باغ ها سبب افزایش هزینه ها م...
تنش آبی در ۶۶ درصد جمعیت کشور

خشکسالی

تنش آبی در ۶۶ درصد جمعیت کشور

به رغم بارندگی های مناسب فصل بهار، وضعیت منابع آبی شهرهای در معرض تنش، بهبود چندانی نیافته است و کماکان ۳۳۴ شهر در معرض تنش آبی هستند و ۲۱ استان کشور بارندگی های منفی را نسبت به سال گذشته تجربه می کنند.