کلید واژه :

بهبود وضعیت منابع آبی

بهبود وضعیت منابع آبی در تهران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بهبود وضعیت منابع آبی در تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از بهبود وضعیت بارندگی ها در استان تهران خبر داد و گفت: وضعیت بارندگی ها نسبت به سال قبل بهبود یافته است، اما هم چنان نیازمند مدیریت مصرف در حوزه منابع آبی تهران هستیم.
بهبود وضعیت منابع آبی تهران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بهبود وضعیت منابع آبی تهران

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: از ابتدای سال آبی تا ۳۰ دی ماه، میزان بارندگی های استان تهران ۱۸۰ میلی متر ثبت شده که این میزان نسبت به متوسط بلندمدت که عددی معادل ۱۰۳ میلی متر بوده، ۷۳ درصد افزایش داشته است.
برق آبی ها زنده می شوند؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برق آبی ها زنده می شوند؟

میزان بارندگی ها در ماه های ابتدایی سال آبی بیانگر بهبود وضعیت منابع آبی ایران است چراکه اکنون پس از مدت ها، آمار بارش ها در قیاس با سال گذشته مثبت شده و این موضوع می تواند نوید روزهای پرآب و جان گرفتن نیروگاه های برق آبی باشد.