کلید واژه :

بررسی جهان

بررسی جهان بعد از ویروس کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بررسی جهان بعد از ویروس کرونا

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی گفت: کرونا کلا قدرت آمریکا را کاهش می دهد، اکنون این کشور بیشتر به مسائل داخلی خودش توجه کند و احتمالا بسیاری از سربازان و نیروهای خود را از منطقه بیرون می برد و توجه آمریکا از محیط بین الملل و خاورمیانه به سمت...
جهان دچار کمبود خون است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جهان دچار کمبود خون است

نخستین تجزیه و تحلیل درباره عرضه و تقاضای جهانی برای منابع خون حاکی از آن است که جهان با بحران کمبود منابع خون مواجه است.